Яслена група "Калинки"

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

09:15- 09:30
околен свят:Слънце и облаци - възприемане на обекти от живата и нежива природа и техните промени в позната среда
09:30- 09:45
Изобразително изкуство: Слънце и облаци- усъвършенстване на техниките за апликиране

Учителски състав
 Брой: 4
мед. сестра Калина Христова
Мед. сестра
0890424544
мед. сестра Паунка Панайотова
Мед. сестра
0890424544
пом. възпитател Ани Капукаранова
Пом. възпитател
0890424544
каб. мед. сестра Венета Червенкова
Мед. сестра
0896618190

Деца в групата
 Брой: 19
Светлана В.  
Албена К  
Александра Б.  
Благовеста Ж.  
Божидар П.  
Боряна А.  
Виктор Д.  
Дарина И.  
Джем А.  
Ема Б.  
Жасмин Т.  
Лъчезар Б.  
Магдалена П.  
Мелани Л.  
Никола Т.  
Рая Б.  
Симеон С.  
Тонислав С.  
Хрисия К.