Четвърта подготвителна група "Теменужки "

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

09:00- 09:30
БЕЛ - Играя със звукове и букви Б и П
09:40- 10:10
Музика - Ръченица
16:00- 16:30
Физическа култура - Хвърлям топка

Галерия

1
Учителски състав
 Брой: 3
старши учител Гергана Лячева
Учител
пом. възпитател Радостина Пейкова
Пом. възпитател
учител Гергана Колодеева
Учител

Деца в групата
 Брой: 31
Александър Т.  
Габриела Д.  
Габриела Ч.  
Георги К  
Гергана Г.  
Даниел П.  
Данила Л.  
Дарин Б.  
Димитър Б.  
Димитър Н.  
Йордан Б.  
Калоян Б.  
Камил М.  
Лора И.  
Любомир Д.  
Мария М.  
Натали Ж.  
Никол Н.  
Никола Л.  
Николай Х.  
Самуил К.  
Самуил К.  
Сияна К.  
Слави Б.  
София П.  
София Н.  
Стасия И.  
Стивън Д.  
Стилян К.  
Хрисия З.  
Янис Я.