Четвърта подготвителна група "Теменужки "

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

09:30- 09:00
БЕЛ - ПРЕСИЧАМ БЕЗОПАСНО
09:40- 10:10
МУЗИКА-ПРИКЛЮЧЕНИЯ С КИТАРА
16:00- 16:30
Физическа култура - Игри с топка

Галерия

1
Учителски състав
 Брой: 3
старши учител Гергана Лячева
Учител
0892017758
пом. възпитател Радостина Пейкова
Пом. възпитател
0892017758
учител Гергана Колодеева
Учител
0892017758

Деца в групата
 Брой: 28
Александър Т.  
Габриела Д.  
Габриела Ч.  
Георги К  
Гергана Г.  
Даниел П.  
Данила Л.  
Дарин Б.  
Димитър Б.  
Димитър Н.  
Йордан Б.  
Калоян Б.  
Лора И.  
Любомир Д.  
Мария М.  
Натали Ж.  
Никол Н.  
Никола Л.  
Николай Х.  
Самуил К.  
Самуил К.  
Слави Б.  
София П.  
София Н.  
Стасия И.  
Стивън Д.  
Стилян К.  
Хрисия З.