Първа група "Теменужки "

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда


Учителски състав
 Брой: 3
старши учител Гергана Лячева
Учител
пом. възпитател Радостина Пейкова
Пом. възпитател
учител Гергана Колодеева
Учител

Деца в групата
 Брой: 18
Александър Г.  
Ангел К.  
Андреана П.  
Божидара Ч.  
Бориса Р.  
Гергана О.  
Даниел Д.  
Елис И.  
Елия В.  
Емилияна В.  
Мартин Ч.  
Михаил К.  
Никол А.  
Преслава Д.  
Рая Г.  
Шанти А.  
Янис А.  
Яница М.