Втора група "Теменужки "

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

09:40- 10:00
ИИ-ЛЮЛКА ЗА ПАЯЧЕ
16:00- 16:30
ФК-ХВЪРЛЯНЕ,БЯГАНЕ,ТЪРКАЛЯНЕ
09:10- 09:30
ОС-ВЯТЪРКО НЕМИРЕН

Галерия

МАЛКИТЕ МЕЧЕТА
Учителски състав
 Брой: 3
старши учител Гергана Лячева
Учител
пом. възпитател Светослава Христова
Пом. възпитател
учител Пламена Тодорова
Учител

Деца в групата
 Брой: 19
Александър Г.  
Ангел К.  
Андреана П.  
Божидара Ч.  
Георги П.  
Гергана О.  
Даниел Д.  
Елия В.  
Емилияна В.  
Иван Х.  
Мартин Ч.  
Милиса А  
Михаил К.  
Никол А.  
Рая Г.  
Самуил Т  
Теодор Д.  
Янис А.  
Яница М.