Трета група "Теменужки "

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

09:00- 09:30
Околен свят
09:40- 10:10
Изобразително изкуство
10:20- 10:50
Музика
16:00- 16:30
Български език и литература

Галерия

МАЛКИТЕ МЕЧЕТА
Учителски състав
 Брой: 3
старши учител Гергана Лячева
Учител
пом. възпитател Светослава Христова
Пом. възпитател
учител Пламена Тодорова
Учител

Деца в групата
 Брой: 26
Александър Г.  
Ангел К.  
Андреана П.  
Арина К.  
Божидара Ч.  
Виктория К.  
Георги П.  
Гергана О.  
Даниел Д.  
Данил К.  
Елия В.  
Емилияна В.  
Иван Х.  
Иванна Г.  
Костянтин С.  
Мартин Ч.  
Матвей Л.  
Милиса А  
Михаил К.  
Никол А.  
Преслава Д.  
Рая Г.  
СОФИЯ Ледзевирова  
Теодор Д.  
Тина-Дея  
Яница М.