Втора група "Теменужки "

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

09:00- 09:00
Околен свят - Птиците около нас
16:00- 16:00
Игри на открито

Съобщения

ПРАЗНИК НА МАМА
Учителски състав
 Брой: 3
старши учител Гергана Лячева
Учител
0892017758
пом. възпитател Радостина Пейкова
Пом. възпитател
0892017758
учител Гергана Колодеева
Учител
0892017758

Деца в групата
 Брой: 27
Александър Т.  
Андреа С.  
Габриела Ч.  
Георги К  
Гергана Г.  
Даниел П.  
Дарин Б.  
Димитър Б.  
Димитър Н.  
Йордан Б.  
Калоян Б.  
Лора И.  
Любомир Д.  
Мария М.  
Натали Ж.  
Никол Н.  
Никола Л.  
Николай Х.  
Слави Б.  
София П.  
София Н.  
Стасия И.  
Стивън Д.  
Стилян К.  
Хайдар А.  
Хрисия з  
Янис Я.