Трета група "Теменужки "

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

09:00- 09:25
ОС
09:30- 10:55
БЕЛ
10:00- 10:25
МУЗИКА
16:00- 16:30
ИИ

Галерия

МАЛКИТЕ МЕЧЕТА
Учителски състав
 Брой: 3
старши учител Гергана Лячева
Учител
пом. възпитател Светослава Христова
Пом. възпитател
учител Пламена Тодорова
Учител

Деца в групата
 Брой: 23
Александър Г.  
Ангел К.  
Андреана П.  
Арина К.  
Божидара Ч.  
Виктория К.  
Георги П.  
Гергана О.  
Даниел Д.  
Данил К.  
Елия В.  
Емилияна В.  
Иван Х.  
Иванна Г.  
Мартин Ч.  
Матвей Л.  
Милиса А  
Михаил К.  
Никол А.  
Преслава Д.  
Рая Г.  
Теодор Д.  
Яница М.