Първа група "Теменужки "

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

09:10- 09:30
Околен свят - В гората
09:40- 10:00
Физическа култура - Търкаляне, подскачане, лазене
16:00- 16:30
Игрова ситуация - Писмо до Дядо Коледа

Галерия

МАЛКИТЕ МЕЧЕТА
Учителски състав
 Брой: 3
старши учител Гергана Лячева
Учител
пом. възпитател Радостина Пейкова
Пом. възпитател
учител Гергана Колодеева
Учител

Деца в групата
 Брой: 19
Александър Г.  
Ангел К.  
Андреана П.  
Божидара Ч.  
Бориса Р.  
Георги П.  
Гергана О.  
Даниел Д.  
Елис И.  
Елия В.  
Емилияна В.  
Мартин Ч.  
Михаил К.  
Никол А.  
Преслава Д.  
Рая Г.  
Теодор Д.  
Янис А.  
Яница М.