ДГ Мечо Пух

ДГ "Мечо Пух"


Празници и събития

1-ви юни
Довиждане,детска градина!
Открита ситуация по БДП -15.05.2024г.
История     Детската градина в с. Равда е открита през месец май 1978 г. с директор Мария Иванова Бояджиева и учителка Дияна Димова. През месец септември същата година групите стават две. Учители за втората групa са Радостина Илчева и Мария Бойчева. Детското заведение се е помещавало в построена за целта дървена сграда и се е издържало със средства на Общината. Помощeн персонал от откриването са Василка Бухчева, Величка Даменлиева, Злата Колодеева и Елена Златанова.


     Специална сграда е построена през 1981 г. – панелно строителство за две групи и кухненски блок. Площта на двора на детското заведение е била 3,5 дка - с разположени уреди и съоръжения без обособени площадки за всяка група. При откриването на новата сграда директор на детската градина е Мария Бойчева, учители – Делиатанасова, Илчева, Николина Иванова, с брой деца – 60, на издръжка на Общината. През м.септември същата година е преместена полудневна група от училище с учител Мария Димитрова. Подготвителната група става целодневна.


     Директори на ЦДГ през годините:

  •      1978 г.– Мария Бояджиева
  •      1979 г.– Мария Бойчева
  •      1983 г.– Радостина Илчева
  •      1987 г.– Мария Димитрова
  •      2017 г. - Мариета Маринова-Митова
  •       2023г.- Мария Димитрова Нанева


     В настоящия момент детското заведение е в отлично състояние, групите са 4 плюс яслена  и е на делегиран бюджет. Тежък момент във времето на демокроцията беше опазването на границите на двора. След редица дела от двора бе отцепен 1,5 дка. Средствата за разширение, ремонт и обзавеждане са били винаги недостатъчни.


     През последния мандат на това ръководство ни бяха предоставени достатъчно средства, за да успее детското заведение да придобие настоящия си облик. Дворът му е озеленен и обзаведен с нови уреди за игра.


     С изграждането на ІІ-рия етаж над физкултурния салон всяка група  има собствена занималня.


СЕНЗОРНА ЗАЛА "В СВЕТА НА ПРИКАЗКИТЕ"

ПОРТФОЛИО НА ДГ